For virksomheder, hvis medarbejdere er det vigtigste aktiv

Jeg tilbyder en række erhvervspsykologiske ydelser. Den erhvervspsykologiske rådgivning består bl.a. af skræddersyet rådgivning, sparring og støtte til virksomheder, der ønsker at investere i deres medarbejderes mentale sundhed, trivsel og præstation på arbejdspladsen.

Jeg samarbejder både med den del af erhvervslivet, der har behov for kontraktlige virksomhedsordninger og med virksomheder, der har behov for opgavebaseret rådgivning på freelancebasis.

Er der tale om større erhvervspsykologiske opgaver, der kræver et team af eksperter, påtager jeg mig også disse. Jeg samarbejder nemlig med en række rigtig gode psykologer i København med forskellige specialistkompetencer og -ressourcer.

Lyder det relevant og interessant for din virksomhed eller arbejdsplads? Så glæder jeg mig til at høre, om jeres behov for erhvervspsykologisk rådgivning. Kontakt mig for at høre nærmere om, hvad jeg kan tilbyde netop din arbejdsplads.

Erhvervspsykolog København
Lise Lildholdt

Outsource den eksterne, erhvervspsykologiske rådgivning til mig

Dét kan erhvervspsykologisk rådgivning bl.a. bestå af

Stresshåndtering

Herunder stresshåndteringstiltag bestående af individuel rådgivning for såvel medarbejdere som ledere med henblik på at skabe et sundt og trivselsfremmende arbejdsmiljø. Jeg identificerer stressfaktorer og lærer den enkelte medarbejder stressreducerende teknikker, så vi får taget hånd om eventuelle overbelastninger, før de bliver så alvorlige, at de påvirker medarbejderens generelle trivsel og produktivitet. Derudover kan jeg arbejde med hele organisationen for at skabe et støttende arbejdsmiljø med medarbejdere i trivsel.

Individuelle samtaler til medarbejdere

I løbet af et arbejdsliv vil de fleste medarbejdere bliver ramt af forskellige udfordringer. Det kan være voldsomme hændelser, stress og overbelastning, samarbejdsproblemer, konflikter m.m. Her kan det være en rigtig god idé at give et tilbud om mulighed for individuel rådgivning til den enkelte medarbejder. Dette har vist sig at forbedre arbejdsglæde og motivation samt nedsætte sygefravær væsentligt. Jeg har mange års erfaring med at tilbyde denne form for hjælp.

Ledelsesudvikling

Coaching og rådgivning til ledere med henblik på at forbedre den enkelte leders ledelseskompetencer, herunder kommunikation, beslutningstagen, teamledelse samt konflikt- og stresshåndtering.

Trivselsfremmende initiativer

Relevant for virksomheder, der ønsker at implementere og udvikle trivselsfremmende initiativer, så som mentale sundhedsprogrammer, work-life balance-initiativer, mindfulness-træning og andre tiltag, der fremmer medarbejdernes trivsel og generelle velbefindende.

Nøgleordene er tryghed og professionalisme

Der er mange fordele ved at samarbejde med en ekstern erhvervspsykolog

Som erhvervspsykolog er jeg ikke ansat af selve virksomheden, og jeg kan derfor fungere som en uafhængig og neutral rådgiver. Dét betyder også, at jeg som ekstern psykolog ikke er en del af virksomhedens interne politiske agenda, ledelse eller strategi. En væsentlig og tillidsskabende faktor, som jeg oplever, giver medarbejderne større tryghed og tillid til at åbne op og dele deres udfordringer og bekymringer med mig – uden frygt for konsekvenser eller repressalier.

Jeg er naturligvis underlagt tavshedspligt, hvilket betyder, at alt, hvad medarbejderne deler med mig, er fortroligt. Dét er med til at skabe et trygt rum, hvor medarbejderne føler sig sikre ved at dele personlige eller følsomme emner, så som stress, konflikter eller personlige udfordringer uden at bekymre sig om, hvorvidt dette bliver delt internt i organisationen.

Og så er det fleksibelt for jer som virksomhed at samarbejde med mig på enten kontrakt- eller freelancebasis. Jeg kan tilpasse rådgivningsmetoder og -tilgange, så de imødekommer netop jeres specifikke kultur, værdier, strategier og mål.

Kontakt mig for en dialog om jeres behov for erhvervspsykologisk bistand.

Gode psykologer i København
Lise Myhre Lildholdt

Jeg har mangeårig erfaring med erhvervspsykologisk rådgivning

Jeg har gennem årene arbejdet med erhvervspsykologisk rådgivning og sparring i mange forskelligartede virksomheder og fra forskellige sektorer, heriblandt Novo Nordisk, FLSmidth, Red Barnet, Lægeforeningen samt flere kommuner.

Min psykologiske og forretningsmæssige forståelse i den erhvervspsykologiske rådgivning er indgående og solid. Dét er jeres tryghed, når I vælger at samarbejde med mig som ekstern erhvervspsykolog.

Lise Myhre Lildholdt

Dét tilbyder jeg også

Psykologisk rådgivning og behandling

Metakognitiv terapi

Supervision